Suggestions

Principaux résultats

Montage et démontage des étiquettes de protection pour Bose-højttaler

Hydrocarbures montage 2 Header

Surveiller

Bose Le FreeSpace DS 40F est un loftshøjttalere qui a été installé le 13 août 2018. I forbindelse med installering og brug kan monteringsankrene på disse højttalere gå i stykker, hvilket kan få højttalerne til at falde ned og medføre alvorlig personkade. Indtil videre er vi blevet gjort opmærksom på 29 højttalere, der er faldet ned, og et enkelt tilfælde, hvor det har ført til personskade.

Bose kræver også montering af sikkerhedskabler på visse Bose-højttalere, herunder DS 40F, som er installeret i erhvervskøkkener. Ce dispositif ne s'applique qu'à l'ensemble des appareils installés. Når monteringskomponenterne på disse højttalere udsættes for madlavningsolie eller dampe derfra, kan de gå i stykker. Det kan resultertere i, at højttalerne falder ned, hvilket kan medføre alvorlige skader. Indtil videre er vi blevet gjort opmærksom på fem højttalere, der er faldet ned, og et enkelt tilfælde, hvor det har ført til personkade.

Si vous êtes directement lié à Bose-forhandler eller -distributør, vous pouvez consulter des informations complètes sur le sujet. Si vous n'avez pas accès à l'adresse Bose, vous pouvez contacter votre interlocuteur Bose pour obtenir des informations complémentaires.

Modélisation et mise à jour des données

Modifications concernant les produits d'étiquetage, les dispositifs de sécurité et les compensations : BoseBMSsafety.com/claim

Un peu d'espace pour les enfants

Pour forhandlere 1F
Pour slutbrugere 2F

Contact

Contactez le représentant du service des ventes de Bose